کشیدگی ردیف و محتوا
دسته بندی

سینما خانگی

پرده‌ نمایش و پروژکتور هر دو ابزار مهمی در حوزه نمایشگرها هستند. پرده نمایش، یک سطح بزرگ و قابل نمایش است که برای نمایش تصاویر از ویدئو پروژکتورها استفاده می‌شود.

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس